Schrijftolk Tsjimk Scarse

Nederlands, Engels en Fries

SCHRIJFTOLK ENGELS

Sinds mijn start als schrijftolk in 2007 heb ik veel ervaring opgedaan in het werkveld. Na een aantal jaar in het vak ben ik mijzelf gaan specialiseren in het tolken van het Engels.

ENGELS GESPROKEN NAAR ENGELSE TOLKTEKST

In Nederland zijn in verhouding relatief weinig schrijftolken. Het aantal tolken dat momenteel ook Engelstalige opdrachten aan kan nemen is op praktisch één hand te tellen. Toch wordt Engels als voertaal steeds vaker gebruikt.

Meer en meer opleidingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten worden in het Engels gehouden. Dat was voor mij aanleiding om mijn schrijftolk vaardigheden specifiek voor deze aangelegenheden te ontwikkelen. Zo heeft een klant ook de mogelijkheid om volop deel te nemen in situaties waar Engels gesproken wordt.

In 2013 ben ik begonnen met het specialiseren in Engelse tolkopdrachten. Ik tolk bijvoorbeeld bij

  • opleidingen op HBO- of universiteitsniveau
  • werknemerstrainingen
  • symposia over toegankelijkheid voor mensen met een beperking
  • allerlei verschillende soorten conferenties.

ENGELS GESPROKEN NAAR NEDERLANDSE TOLKTEKST

Soms is een tweede taal aanleren, zoals het Engels, lastig voor een doof of slechthorend persoon. Wordt er Engels gesproken en vind je die taal moeilijk, maar wil je het gesprek wel volgen? Dat kan, omdat ik werk met het softwareprogramma Text on Top. Ik typ in het Engels, en via het programma ontvang jij een vertaalde, Nederlandse tolktekst.

Er is zelfs de mogelijkheid om het Engels naar een andere taal dan het Nederlands te vertalen. De taal is zo in te stellen dat het Engels naar bijvoorbeeld Frans of Duits wordt vertaald.


WETEN WELKE DIENSTEN IK NOG MEER AANBIED?